+

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІКТІ АРТТЫРУ

Біздің жұмыскерлер және де бізбен бірге жұмыс атқаратын серіктестердің еңбекті қорғау және қауісіздік техникасы ҚазҚұрылысСервис компаниясындағы басты құндылыұтар болып табылады.

Осы мақстатта біздің компания зағдарды, ережелер мен нормативтік міндеттемелер талаптарын қатаң сақтайды. Сонымен қатар ҚазҚұрылысСервис компаниясы қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы компания саясатындағы маңызды орын алатындығына дәлел бола алатын сәтті бастамаларды енгізді.Бұл бағыттағы еңбегімізді тапсырыс берушілер, қоғам және мүдделі тараптар қолдайды, мұның дәлелі бізге берілген көптеген марапаттар деп санаймыз, бірақ ең бастылары – жазатайым уақиғасыз орындалған бірнеше жоба үшін берілген марапаттар болып табылады.


1.5 Миллиард АҚШ Доллары
Табыс
25000
Жұмыс күші
$2 Миллиард АҚШ Доллары
Тапсырыс базасы
$375 Миллион АҚШ Доллары
Жабдықтар
17
Ұлт
10
Мемлекет